טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
224.6748
מתאריך:
01/12/2019
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שירות מספר סעיף תיאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
כללי כללי 1.10.1 תיק ורוד יח' 27.00 30.31
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.016 אגרת חידוש היתר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום יח' 303.23 303.23
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.100 בניה או שימוש חורג מ"ר 32.75 32.75
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.142 שימוש חורג בקרקע או בבניין קיים עד 2000 מ"ר מ"ר 32.75 32.75
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.143 שימוש חורג בקרקע או בבניין מעבר ל 2000 מ"ר מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.201 מבנים חקלאיים (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.60 0.60
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.210 חממות ובתי רשת (עד 100 מ"ר) מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.211 חממות ובתי רשת (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.56 0.56
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.64 3.64
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.411 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית מ"ר 1.18 1.18
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.412 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית - מעל 10000 מ"ר מ"ר 0.10 0.10
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר בטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר בקשה 303.23 303.23
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת בקשה 60.65 60.65
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים פטורים מאגרה בקשה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז1 התאמת הפקדון לפקדון שהופחת באגרה יח' 1.00 1.00
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז2 התאמת סעיפי פקדון לסה"כ יח' 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז3 הפרשי אגרה 0.00 0.00
אגרות שונות אגרת מידע 1.91.1 אגרת מידע עבור חלקה אחת 1 195.00 195.00
אגרות שונות אגרת מידע 1.91.2 אגרת מסירת מידע עבור שתי חלקות ראשונות ש.ק.רצוף 1 312.00 312.00
אגרות שונות אגרת מידע 1.91.3 אגרת מידע לכל חלקה נוספת בשטח קרקע רצוף 1 98.00 98.00
היטלי פיתוח אגרות בניה 0.0.01 בניית סכר שאינו מיועד לאיגום מ"ק 0.05 0.07
היטלי פיתוח כופר חניה 0.02 **כופר חניה** 0.00 0.00
היטלי פיתוח כופר חניה 0.2 כופר חניה לרכב פרטי. יחי' 5,333.90 7,309.52
היטלי פיתוח כופר חניה 0.3 כופר חניה לרכב תפעולי. יחי' 5,333.90 7,309.52
היטלי פיתוח כופר חניה 0.4 כופר חניה לרכב פרטי - כלל העיר יחי' 3,900.00 4,739.79
היטלי פיתוח אגרות בניה 1.00 ***אגרת בניה*** 0.00 0.00
היטלי פיתוח אגרות בניה 1.00.00 אגרות רישוי בניה: 0.00 0.00
היטלי פיתוח אגרות בניה 1.34.0 ציבור,דת,צדקה,חינוך,תרבות מ"ר 0.60 1.61
היטלי פיתוח היטלי מים 2.00 ***היטלי מים וביוב*** 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי מים 2.03.01 זכויות מים-משב"ש לפי 366 מקורות. יחי' 688.76 1,041.37
היטלי פיתוח היטלי מים 2.03.2 זכויות מים לפי 366 מקורות. מ"ק 1,304.00 1,971.57
היטלי פיתוח היטלי ביוב 2.1.1 ביב ציבורי לקרקע למגורים מ"ר 5.73 7.53
היטלי פיתוח היטלי ביוב 2.1.2 ביב ציבורי לקרקע לתעשיה מ"ר 4.78 6.28
היטלי פיתוח היטלי ביוב 2.1.3 ביב ציבורי לבניה למגורים מ"ר 22.93 30.14
היטלי פיתוח היטלי ביוב 2.1.4 ביב ציבורי לבניה לתעשיה מ"ר 57.32 75.35
היטלי פיתוח היטלי מים 2.1.5 ביב ציבורי לקרקע למסחר ומלונאות מ"ר 5.73 7.53
היטלי פיתוח היטלי מים 2.1.6 ביב ציבורי לבניה למסחר ומלונאות מ"ר 22.93 30.14
היטלי פיתוח היטלי מים 2.1.7 ביב מאסף לקרקע למסחר ולמלונאות מ"ר 6.42 8.44
היטלי פיתוח היטלי מים 2.1.8 ביב מאסף לבניה למסחר ולמלונאות מ"ר 25.67 33.75
היטלי פיתוח היטלי ביוב 2.2.1 ביב מאסף לקרקע למגורים מ"ר 6.42 8.44
היטלי פיתוח היטלי ביוב 2.2.2 ביב מאסף לקרקע לתעשיה מ"ר 5.35 7.03
היטלי פיתוח היטלי ביוב 2.2.3 ביב מאסף לבניה למגורים מ"ר 25.67 33.75
היטלי פיתוח היטלי ביוב 2.2.4 ביב מאסף לבניה לתעשיה מ"ר 64.18 84.37
היטלי פיתוח היטלי ביוב 3.1 מתקני טיהור ומכון שאיבה לבניה למגורים מ"ר 4.84 6.36
היטלי פיתוח היטלי ביוב 3.2 מתקני טיהור ומכון שאיבה למטרות לבניה מסחרית מ"ר 4.84 6.36
היטלי פיתוח היטלי ביוב 3.3 מתקני טיהור ומכון שאיבה לבניה לתעשיה מ"ר 12.10 15.91
היטלי פיתוח היטלי ביוב 3.4 מתקני טיהור ומכון שאיבה קרקע למגורים מ"ר 1.21 1.59
היטלי פיתוח היטלי ביוב 3.5 מתקני טיהור ומכון שאיבה קרקע למסחר ומלונאות מ"ר 1.21 1.59
היטלי פיתוח היטלי ביוב 3.6 מתקני טיהור ומכון שאיבה קרקע לתעשיה מ"ר 1.01 1.33
היטלי פיתוח היטלי מים 5.1.1 חיבור רשת פרטית - ליחי' דיור אחת. יחי' 485.77 646.37
היטלי פיתוח היטלי מים 5.1.2 חיבור רשת פרטית-מעל 100 מ"ר. יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי מים 5.2.10 שינוי או הרחבה של רשת,,, יח' 59.96 79.78
היטלי פיתוח היטלי מים 5.2.11 אגרת בדיקה של רשת פרטית. יח' 106.26 141.39
היטלי פיתוח היטלי מים 5.2.12 א.ה.צ.- לכל מ"ר שטח קרקע. מ"ר 7.59 10.10
היטלי פיתוח היטלי מים 5.2.13 ה.צ.מ.לשטח מעל 500 מ"ר מ"ר 1.89 4.94
היטלי פיתוח היטלי מים 5.2.14 א.ה.צ לכל מ"ר של בניה לדיור,,, מ"ר 37.95 50.50
היטלי פיתוח היטלי מים 5.2.15 א.ה.צ - לכל מ"ר בניה שאינה דיור. מ"ר 45.54 60.60
היטלי פיתוח היטלי מים 5.2.3 ח. רשת פרטית-לעסק עד60מ"ר או משרד יח' 453.88 1,186.36
היטלי פיתוח היטלי מים 5.2.4 חיבור רשת פרטית - לעסק, משרד - לכל מ"ר נוסף מ"ר 592.03 787.76
היטלי פיתוח היטלי מים 5.2.5 חיבור רשת פרטית - למלאכה ותעשיה - לכל מ"ר נוסף מ"ר 11.35 29.67
היטלי פיתוח היטלי מים 5.2.6 חיבור לרשת ציבורית עד "2 יח' 119.16 158.56
היטלי פיתוח היטלי מים 5.2.7 חיבור לרשת ציבורית מעל "2 יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי מים 5.2.8 הרחבה/פרוק/התקנה מחדש עד "2 יח' 165.24 431.91
היטלי פיתוח היטלי מים 5.2.9 הרחבה/פרוק/התקנה מחדש מעל "2 יח' 330.70 864.39
היטלי השבחה היטל השבחה 0.1 == השבחה == 0.00 0.00
היטלי השבחה היטל השבחה 10 היטל השבחה שמאי 0.00 0.00
היטלי השבחה היטל השבחה 10.1 דמי טיפול - ללא השבחה בקשה 30.00 80.38