מהנעשה באגף הנדסה

כנס מתכננים ויזמים בנושא מכוני בקרה תכן וביצוע

היום (12.12.2018) התקיים כנס בנוכחות נציגי מינהל התכנון, עובדי מינהל הנדסה, מהנדס העיר, יזמים, מתכננים ועורכי בקשות מהעיר והאיזור בנושא מכוני בקרה - תכן וביצוע. הכנס הינו חלק מרצף מפגשים שמטרתם הטמעת תהליכי הרישוי הזמין למבקשים להגיש בקשה להיתר לוועדה המקומית. אגף הנדסה אמון על מימוש החזון הנהלת העיר לשיפור השירות וייעול תהליכי העבודה לתושבי העיר וליזמים המעוניינים לקדם בנייה ופיתוח בעיר. במסגרת הרישוי הזמין ניתן לבצע את כל הפעולות לצורך קבלת היתר הבניה ותהליכי הבניה מול מינהל הנדסה והוועדה המקומית על ידי אנשי המקצוע בדרך ממוחשבת,  באופן מקוון מלא ובלוחות זמנים קבועים מראש.

קישור לתיקון 122 לחוק התכנון והבנייה לעניין הקמת מכוני בקרה

  תמונה מהישיבה תמונה 2 מהישיבה תמונה 3 מהישיבה

סיכום חודש אוגוסט 2018

 1. אגף הנדסה פועל לקידום ולהתחדשות מרכז העיר! האגף פירסם השבוע מכרז להכנת תוכנית חדשה למרכז העיר. במסגרת הכנת התוכנית תקיים העירייה התייעצות ושיתוף עם בעלי העסקים והתושבים בעיר על מנת לבחון את הבעיות התכנוניות הקיימות ואת הדרכים לשיפורן.
 2. האגף פועל למימוש החלטת הממשלה לחיזוק מעמדה האזורי של קריית שמונה:
  • התקיימה החודש עבודה צמודה של האגף מול הרשות להתחדשות עירונית להכנת תוכנית אב לפיתוח כלכלי של מרכז העיר.
  • החודש השתתף אגף הנדסה בפגישה עם המשנה למנכ"ל משרד התחבורה לקידום הרחבת כביש 99 וקידום תכנון מסילת הרכבת.
  • האגף פועל מול מינהל התכנון לקידום מסמך מדיניות כולל לפיתוחה של העיר והבאתה ליעד אוכלוסייה של 70,000 תושבים, כולל פתרונות תעסוקה, בילוי ופנאי.
 3. התנעת פרויקט חיזוק ושדרוג קירות תמך: התקבל תקציב של 4 מלש"ח עבור ביצוע חיזוק ושדרוג של קירות תמך ברחבי העיר, למען בטיחות התושבים.
 4. התקדמות שכונת יובלים:
  החל תכנון מפורט עבור תכנון מועדון נוער ובית כנסת. לאחר גמר התכנון, יחלו מיד בעבודות הביצוע. בנוסף, בשבועות הקרובים יחל תכנון מוסדות הציבור הבאים: מתנ"ס, ספריה ומקווה טהרה וכן הכנת פרוגרמה לשני גני ילדים בשכונה.
  כמו כן, אגף הנדסה מקיים סיורים שוטפים בשטח השכונה, הקבלן עובד על פיתוח התשתיות בכלל השכונה, כאשר החלק הדרומי נמצא לקראת גמר תשתיות והחלק הצפוני בשלבי פיתוח מואצים.