אגף הנדסה

ברוכים הבאים לאגף הנדסה

אגף ההנדסה בעירייה אמון על קידום פעילות התכנון הפיתוח והבנייה בעיר קריית שמונה.
פעילות הכוללת מעורבות בתכניות ברמה הארצית, המחוזית והעירונית. מדיניות התכנון נקבעת בתכניות בניין עיר סטטוטוריות, המהוות בסיס להוצאת היתרי בנייה.

לאגף ההנדסה האחריות על אישור תכניות לבניה למגורים, לתעשייה ולמסחר כמו גם אישורים על תכנון כולל של כבישים, מדרכות, שצ"פים ושפ"פים.
בנוסף אחראי האגף על הוצאת היתריי בנייה ופיקוח על הבנייה בעיר.

אגף הנדסה מנחה ועובד בקשר הדוק עם משרד הבינוי והשיכון וכן עם החברה הכלכלית כזרוע מבצעת של העירייה כמו גם עם משרדי ממשלה וגופים רבים אחרים.

מטרות אגף ההנדסה בייעול פעילותו:

  • שיפור השירות לציבור.
  • שקיפות מלאה בהחלטות ועדה.
  • תכנון עיר: קיצור זמנים בתכנון תב"ע בכל הרמות.
  • רישוי ומידע: קיצור זמנים במתן מידע, הליכי רישוי, היטלי השבחה והיתרי בנייה.
  • מבני ציבור: שיפור שירות השדרוג וההתאמה במוסדות ציבור.

לחץ כאן לצפייה בדוחות השנתיים לשר האוצר